Όροι Χρήσης

by admin

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους του διαδικτυακού τόπου https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί αυτούς τους όρους. Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου του https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr, γιατί:

 • αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. -General Data Protection Regulation, GDPR).
 • αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης του https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr, οπότε η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί ειδικά και την πολιτική απορρήτου του.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

O διαδικτυακός τόπος https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία είτε “διαδικτυακός τόπος” είτε “https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr”) λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

 • Το https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων, συνδυασμού υποψηφίων στις εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων.
 • Κύριο μέλημα της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων και του διαδικτυακού τόπου https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr είναι η γνωστοποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, τη διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος.
 • Κάθε επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν και, σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από αυτούς, οφείλει να μην προβεί σε είσοδο/επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του. Η είσοδος – επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης – χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης.

Φυσικά, ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr, να υποβάλλει ερωτήματα και αιτήματα, να προβάλλει αντιρρήσεις ή/και εναντίωση σε σχέση με όρους χρήσης όπου και όπως ο νόμος ορίζει, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : asdikigoron@gmail.com.

Αυτό ισχύει ιδίως αναφορικά με τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αναφέρεται και στην Πολιτική Απορρήτου.

Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει με πληρότητα, να απαντά σε τυχόν ερωτήματα και αιτήματα, να συμβάλλει τους επισκέπτες/χρήστες στην προστασία των δικαιωμάτων τους.

 • Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, για αυτό και οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου, χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, φόρτωση (download), μετάφραση, σε προσωπικό υπολογιστή για χρήση εντός των σκοπών της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων όπως αυτά περιγράφονται στο καταστατικό του. Χωρίς αυτό να αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής πηγής προέλευσης ή/και την προηγούμενη άδεια της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων κατά περιπτώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

 • Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων και ο διαδικτυακός τόπος https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά σε αυτόν, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου του, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, αρτιότητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα, χωρίς εγγύηση ή ευθύνη για τυχόν εσφαλμένο περιεχόμενο.
 • Σε καμία περίπτωση, η Αγωνιστική Συσπείρωση ΔΙκηγόρων και ο διαδικτυακός τόπος https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr δεν ευθύνονται, για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, οποιασδήποτε μορφής ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής λειτουργίων/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε λειτουργίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού η οποία δεν οφείλεται στην διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου.
 • Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων και ο διαδικτυακός τόπος https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των διακομιστών και εξυπηρετητών (servers) του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και άλλα παρόμοια στοιχεία.
 • Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων και ο διαδικτυακός τόπος https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.
 • Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων και ο διαδικτυακός τόπος https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.

 

Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (links)

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων και ο διαδικτυακός τόπος https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή «δεσμών», hyperlinks και διαφημιστικών banners, και οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr ή η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για την πολιτική τους προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

Πολιτική Απορρήτου

Οι παρόντες όροι χρήσης θα πρέπει να διαβαστούν μαζί με την Πολιτική Απορρήτου της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων και του ιστότοπου https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr.

 

Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών

 • Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οτιδήποτε αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο προς ανάρτηση ή άλλη αξιοποίηση από τον Διαδικτυακό Τόπο.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει, και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων και το https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr διατηρούν το δικαίωμα, στα πλαίσια του νόμου, να τροποποιούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων» και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου https://agonistiki-sispirosi-dikigoron.gr και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.